Potřebné doklady
Soukromá osoba
Občanský průkaz, řidičský průkaz
Fyzická osoba OSVČ
Občanský průkaz, řidičský průkaz, živnostenský list, osvědčení o registraci DPH (pokud máte)
Právnická osoba
Občanský průkaz, řidičský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost, výpis z obchodního rejstříku (max 6 měsíců starý)
Cizinci
Povolení k pobytu, pas, druhý doklad totožnosti
U vozidel s odpočtem DPH, prosíme o doložení osvědčení o registraci DPH.